Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα “και μισή”

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη χρήση του ρολογιού και να διαβάζουν την ώρα είτε είναι “ακριβώς” είτε “και μισή”

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να :

  • Αναγνωρίζουν τη θέση των δεικτών στο ρολόι όταν η ώρα είναι “ακριβώς” ή “και μισή”.
  • Μετακινούν κατάλληλα τους δείκτες (σε χάρτινο ρολόι) έτσι ώστε οι ώρες να δείχνουν “ακριβώς” ή “και μισή”.
  • Γράφουν χρησιμοποιώντας ψηφία την ώρα “ακριβώς” ή “και μισή”.
  • Υπολογίζουν χρονικές διάρκειες
  • Συνεργάζονται για την επίτευξη μιας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Ζωγραφιά: Ρολόι-λουλούδι

Για περισσότερα φύλλα εργασίας πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

              

Μαθαίνω την ώρα                                                         Εφαρμογή Μέτρηση Χρόνου

 

Σταυρόλεξο_Η ώρα

 

 
Για πιο προχωρημένους

This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

One thought on “Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα “και μισή”

  1. Pingback: Μαθηματικά Β τάξης | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *