Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα “ακριβώς”

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη χρήση του ρολογιού και να διαβάζουν την ώρα όταν είναι “ακριβώς”.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Ξεχωρίζουν τον ωροδείκτη από τον λεπτοδείκτη στο αναλογικό ρολόι και να δείχνουν την ώρα στο ρολόι (χάρτινο ή αναλογικό)
  • Υπολογίζουν διαισθητικά το χρονικό διάστημα μιας ώρας
  • Μπορούν να μετακινούν κατάλληλα τους δείκτες (σε χάρτινο ρολόι) έτσι ώστε να δείχνουν οι ώρες “ακριβώς”
  • Μπορούν να γράφουν, χρησιμοποιώντας ψηφία, την ώρα “ακριβώς”
  • Υπολογίζουν χρονικές διάρκειες
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων

πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Για περισσότερα φύλλα εργασίας πατήστε εδώ

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

One thought on “Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα “ακριβώς”

  1. Pingback: Μαθηματικά Β τάξης | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *