Διαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αποδώσουν με γεωμετρική αναπαράσταση τη διαίρεση ομώνυμων κλασμάτων και να την εκτελούν ως διαίρεση
μέτρησης (πόσες φορές χωράει…) διαιρώντας τους αριθμητές.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα παρατηρήσουν ότι στη διαίρεση ομώνυμων κλασμάτων υπολογίζουμε πόσες φορές χωράει ο αριθμητής διαιρέτης στον αριθμητή διαιρετέο.
 • Nα ισχυροποιήσουν τη διαίρεση και τον πολλαπλασιασμό ως αντίστροφες διαδικασίες
  που συνυπάρχουν χρησιμοποιώντας διαφορετικές μορφές αριθμών (ακέραιοι, δεκαδικοί,
  κλάσματα).
 • Nα εφαρμόζουν τη διαίρεση μέτρησης κλασμάτων σε προβλήματα με διαφορετικές
  μετρήσεις: μήκος, χρόνος, ευρώ, μάζα.
 • Nα διαχειρίζονται γεωμετρικές απεικονίσεις προκειμένου να δείχνουν με μοντέλο τη
  διαίρεση ομώνυμων κλασμάτων.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *