Διαίρεση ακεραίου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Οι μαθητές να μπορούν να κάνουν διαιρέσεις ακεραίων με ακεραίους που δίνουν πηλίκο δεκαδικό αριθμό και να επαληθεύουν με πολλαπλασιασμό

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • να κάνουν διαιρέσεις ακεραίου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό και να επαληθεύουν χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες της διαίρεσης (επιμερισμός ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση)
  • να διαιρούν έναν ακέραιο με 10, 100, 1.000 κτλ. βρίσκοντας πηλίκο δεκαδικό αριθμό.
  • να λύνουν προβλήματα κάνοντας υπολογισμούς πρώτα με εκτίμηση και στη συνέχεια με
    ακρίβεια
  • να συμπληρώνουν ημιτελείς πράξεις και να διορθώνουν λανθασμένους αλγορίθμους
    (διαίρεσης)
  • να εργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4  για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *