Δεκάδες και μονάδες

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

  • Στο κεφάλαιο αυτό προχωρούμε ένα βήμα περαιτέρω, για να δείξουμε την αξία των αριθμών σύμφωνα με τη θέση τους. Θα δείξουμε δηλαδή ότι σε έναν διψήφιο αριθμό το ψηφίο που βρίσκεται δεξιά αποδίδει τον αριθμό των μονάδων, ενώ το ψηφίο που βρίσκεται αριστερά αποδίδει τον αριθμό των δεκάδων. Εισάγουμε δηλαδή τους όρους “δεκάδα” και “μονάδα” και τη σημασία τους στη γραφή των αριθμών. Με την ίδια λογική ασκούμε τους μαθητές στην ανάλυση διψήφιων αριθμών σε άθροισμα δεκάδων και μονάδων.
  • Ένας άλλος επιδιωκόμενος στόχος είναι να ασκήσουμε τους μαθητές στις λέξεις των αριθμών από το ένδεκα μέχρι το είκοσι, καθώς και στις λέξεις των αριθμών πλήρων δεκάδων: “τριάντα, σαράντα,πενήντα. Παράλληλα επιδιώκουμε την άσκησή τους στη γραφή και αντιστοίχως στην ανάγνωση αυτών των αριθμών λέξεων.
  • Τέλος επιθυμούμε να ασκήσουμε τους μαθητές στην εύρεση του αποτελέσματος μιας αφαίρεσης της μορφής 1ν-ν, 2ν-ν,3ν-ν κτλ, όπου ν μονοψήφιος αριθμός. Πρόκειται ασφαλώς για αφαίρεση ενός μονοψήφιου από διψήφιο αριθμό κατά την οποία ο μονοψήφιος είναι ίσος με τον αριθμό των μονάδων του διψήφιου (π.χ. 16-6=10, 23-3=20 κτλ)

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα ξύλινα στρατιωτάκια  Η μεγάλη πείνα
Τα ξύλινα στρατιωτάκια / jele.gr                             Η μεγάλη πείνα / jele.grThis entry was posted in Uncategorized and tagged , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Δεκάδες και μονάδες

  1. Pingback: Μαθηματικά Α τάξη | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *