Δεινόσαυροι

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους ή πάνω στις εικόνες για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας σε μορφή pdf ζωγραφιές με θέμα τους δεινόσαυρους.
Οι εικόνες είναι από το http://colorkid.net

       
Kirostenot pergrasilis                                      Pleuracanthus

     
Ultrasaurus                                             Coelophysis bauri

 

     
Ichthyosaurus                                         Lesothosaurus

 

      
Lystrosaurus                                             Polacanthus

      
Plateosaurus                                              Brachiosaurus

     
Baryonyx                                                  Dimetrodon

       
Centrosaurus is traveling the world    Ouranosaurus

      
Ceratopsians                                     Ichthyosaur and plesiosaur

      
Dinosaur with sharp thorns    Dinosaur hunting

 

      
Protoceratops                           Pteranodon and a pterodactyl

      
Parasaurolophus                            Nodosaurus

      
Triceratops                                 Tyrannosaurus hunting

      
Tyrannosaurus                               Diplodocus

      
Stegosaurus                                      Saurolophus

      
Corythosaurus                             Elasmosaurus


Edaphosaurus

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *