Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων


PictureΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται να

  • καταστούν οι μαθητές ικανοί να γράφουν την πράξη της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων
  • ασκηθούν οι μαθητές περαιτέρω στις προσθέσεις και αναλύσεις αριθμών σε αθροίσματα

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6

Φύλλο εργασίας 7

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture             Picture

Υπολογίζω με τη βοήθεια της αριθμογραμμής        Παίζω με την πρόσθεση

Τα χελωνάκια - Πρόσθεση, χρήση +, =             Τα σύκα - Κάθετη πρόσθεση

Πρόσθεση, χρήση +, =                                                 Κάθετη πρόσθεση

Το στοίχημα - Πρόσθεση, κάθετη και οριζόντια

Πρόσθεση, κάθετη και οριζόντια

 


 

 

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων

  1. Pingback: Μαθηματικά Α τάξη | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *