Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης του χρόνου

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις μονάδες μέτρησης του χρόνου, το ημερολόγιο και να υπολογίζουν απλές χρονικές διάρκειες.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Οικειωθούν με την έννοια της περιοδικότητας του χρόνου
  • Απαγγέλουν τους μήνες του έτους με τη σωστή σειρά
  • “Διαβάζουν” το εβδομαδιαίο τους σχολικό πρόγραμμα και να συμπληρώνουν το δικό τους ημερολόγιο
  • Διακρίνουν τη διαφορετική χρήση του ημερολογίου από το ρολόι
  • Εργάζονται ομαδικά για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1Υλικό για τις ημέρες, μήνες, εποχές του έτους

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *