Β. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Picture Μάθημα 5ο : Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας

 ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η αυτοκρατορία τον 3ο και 4ο μ.Χ. αιώνα και τα μέτρα που πάρθηκαν για την αντιμετώπισή τους.
 • Να κατανοήσουν τις βασικές ιστορικές έννοιες που σχετίζονται με την ενότητα όπως: τετραρχία και ανεξιθρησκία.
 • Να εκτιμήσουν τη διαχρονική αξία του διατάγματος της ανεξιθρησκίας (Μεδιολάνων) και την επικαιρότητά του ως σήμερα.

 ΣΤΟΧΟΙ

 • Να κατανοήσουν οι μαθητές τους λόγους μεταφοράς της πρωτεύουσας και τους λόγους αύξησης του πληθυσμού της.
 • Να εκτιμήσουν τις ενέργειες του Μ. Κωνσταντίνου, που είχαν στόχο να γίνει η αυτοκρατορία ισχυρή.
 • Να κατανοήσουν το ρόλο που έπαιξε η ελληνική γλώσσα για την εξέλιξη της αυτοκρατορίας.

 
Σχεδιάγραμμα μαθήματος                      Απαντήσεις στο Τ.Ε.

1                                    1

Ερωτήσεις του μαθήματος

Μάθημα 7ο: Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με σπουδαία έργα τέχνης

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν το ενδιαφέρον του Μ. Κωνσταντίνου για τη νέα πρωτεύουσα, την οχύρωση και τη διακόσμησή της.
 • Να κατανοήσουν το σεβασμό του αυτοκράτορα στα σύμβολα της παλιάς θρησκείας, αλλά και το ρόλο που έπαιξαν τα έργα του Κωνσταντίνου στην εξέλιξη της πόλης.
 • Να συνδέσουν την επιλογή της θέσης και το σχεδιασμό κτίσης του Βυζαντίου και της Κωνσταντινούπολης με τους σχετικούς γι αυτές τις πόλεις θρύλους και παραδόσεις.

 

Μάθημα 8ο: Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία

 ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές και να κρίνουν τις ενέργειες του Ιουλιανού για την επαναφορά της παλαιάς θρησκείας και του Θεοδοσίου για την επικράτηση του Χριστιανισμού.
 • Να συγκρίνουν τις ενέργειες των δυο αυτοκρατόρων με εκείνες του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
 • Να κατανοήσουν την έννοια του φανατισμού και μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα να διαπιστώσουν τις συνέπειές του.

 

Μάθημα 9ο: Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε ανατολική και δυτική

 ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές τους λόγους διαίρεσης της αυτοκρατορίας.
 • Να κατανοήσουν τα στοιχεία που ένωναν τους κατοίκους του Ανατολικού κράτους και τους βοήθησαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.
 • Να επισημάνουν τους λόγους κατάκτησης του Δυτικού κράτους και να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις της διάλυσής του για όλη την αυτοκρατορία.

 

Μάθημα 10ο: Το παλάτι, ο ιππόδρομος και οι δήμοι

 ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές τα σημαντικά αυτά έργα του Κωνσταντίνου στη νέα πρωτεύουσα.
 • Να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραμάτιζαν οι δήμοι, το παλάτι και ο ιππόδρομος στη ζωή των κατοίκων της Πόλης.
 • Να συνδέσουν τα βυζαντινά θεάματα και τα σωματεία των Δήμων με ανάλογα σημερινά.
 • Να κρίνουν τη μεταφορά έργων τέχνης για το στολισμό άλλων πόλεων.

 

 Μάθημα 11ο: Η καθημερινή ζωή και οι γιορτές στο Βυζάντιο

 ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές στοιχεία από την καθημερινή ζωή των Βυζαντινών, τις εργασίες και τις γιορτές τους και να συγκρίνουν όλα αυτά με αντίστοιχα σημερινά.
 • Να εκτιμήσουν τη σημασία της καλής λειτουργίας της αγοράς και των λιμανιών για τη ζωή των πολιτών και την οικονομία μιας πόλης και μιας χώρας.
 • Να διακρίνουν τους τρόπους επικοινωνίας και ψυχαγωγίας των Βυζαντινών, να τους αντιπαραβάλουν με τους σημερινούς και να κατανοήσουν την έννοια του πολιτισμού.

Μάθημα 12ο: Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

 ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές στοιχεία από τη βασική εκπαίδευση των παιδιών στο Βυζάντιο και να τη συγκρίνουν με τη σημερινή
 • Να διαπιστώσουν την προσφορά της Εκκλησίας στη βυζαντινή εκπαίδευση.
 • Να κατανοήσουν τις κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής σχετικά με την εργασία και την εκπαίδευση των παιδιών και να τις αντιπαραβάλουν με τις σημερινές.

 

πηγή: Ιστορία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *