Αρχαϊκά χρόνια (Κεφάλαια 5-9)

 

Μάθημα 5ο : Νέες αποικίες των Ελλήνων

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

  • Να γνωρίσουν πότε και γιατί έγινε ο Β αποικισμός.
  • Να συγκρίνουν τις δύο περιόδους αποικισμού και να εντοπίσουν ομοιότητες με τη μετανάστευση.
  • Να εκτιμήσουν τις αλλαγές που έφερε στη ζωή των κατοίκων ο Β αποικισμός.
  • Να κατανοήσουν τη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στην αποικία και τη μητρόπολη.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Νέες αποικίες των Ελλήνων

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Μάθημα 6ο : Τα πολιτεύματα στην αρχαία Ελλάδα

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν τα διαφορετικά είδη πολιτευμάτων που υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα.
• Να διαπιστώσουν ότι η ανάπτυξη των πόλεων οδήγησε σε πολιτειακές αλλαγές.
• Να διαπιστώσουν διαφορές ανάμεσα στα πολιτεύματα.

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Τα πολιτεύματα στην αρχαία Ελλάδα

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΛΛΑΔΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
πηγή: https://blogs.sch.gr/nantiaf/

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Μάθημα 7ο : Οι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες
Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τα στοιχεία που ένωναν τους Έλληνες.
• Να εντοπίσουν διαφορές ανάμεσα στους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες και στους σύγχρονους.
• Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την έννοια των αμφικτιονιών.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Οι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες
επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Μάθημα 8ο : Η τέχνη της αρχαϊκής εποχής

Διδακτικοί στόχοι: 
Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τους δύο αρχιτεκτονικούς ρυθμούς της αρχαϊκής εποχής, ιωνικό και δωρικό.
• Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της γλυπτικής της εποχής που εξετάζουμε.
• Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αγγειοπλαστικής.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η τέχνη της αρχαϊκής εποχής

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
πηγή: https://blogs.sch.gr/nantiaf/

Μάθημα 9ο : Τα γράμματα

Διδακτικοί στόχοι: 

Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τα είδη της ποίησης που αναπτύχθηκαν αυτή την εποχή.
• Να διακρίνουν τις διαφορές στη μορφή και το περιεχόμενο αυτών των ποιημάτων σε σύγκριση με τα έπη του Ομήρου.
• Να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα των έργων της εποχής.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Τα γράμματα

Επαναληπτικό διαγώνισμα

1 thought on “Αρχαϊκά χρόνια (Κεφάλαια 5-9)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *