ΑΡΙΘΜΟΙ

οι παρακάτω εικόνες είναι από confessionsofahomeschooler

0 1 2 3
μηδέν                           ένα                                δύο                             τρία
45 6 7
τέσσερα                      πέντε                           έξι                                  εφτά
8 9 1011
οχτώ                           εννέα                          δέκα                             έντεκα
12 13 14 15
δώδεκα                       δεκατρία                     δεκατέσσερα            δεκαπέντε
16 17 18 19
δεκαέξι                      δεκαεφτά                    δεκαοχτώ                   δεκαεννιά
20
είκοσι

Οι εικόνες είναι από το site http://www.cookie.com/


   

  Ο αριθμός 1         Ο αριθμός 2         Ο αριθμός 3         Ο αριθμός 4


   

Ο αριθμός 5           Ο αριθμός 6       Ο αριθμός 8         Ο αριθμός 9


Ο αριθμός 10

Και λίγα ακόμα φύλλα εργασίας σχετικά με τη γραφή των αριθμών.

πηγή: http://www.worksheetfun.com/

1 2 3 4
Φύλλο εργασίας 1     Φύλλο εργασίας 2       Φύλλο εργασίας 3     Φύλλο εργασίας 4

5     6  7    8
Φύλλο εργασίας 5         Φύλλο εργασίας 6         Φύλλο εργασίας 7       Φύλλο εργασίας 8

9    10
Φύλλο εργασίας 9         Φύλλο εργασίας 10

 

 

Οι εικόνες από τα παρακάτω φύλλα εργασίας είναι από το site http://www.math-salamanders.com/


             
Φύλλο εργασίας με το 1    Φύλλο εργασίας με το 2   Φύλλο εργασίας με το 3

 
             
Φύλλο εργασίας με το 4   Φύλλο εργασίας με το 5     Φύλλο εργασίας με το 6

               
Φύλλο εργασίας με το 7   Φύλλο εργασίας με το 8     Φύλλο εργασίας με το 9


Φύλλο εργασίας με το 10

δείτε επίσης ΚΑΡΤΕΛΕΣ

0-10 ποσοτική απεικόνιση   

 σκάλα 1-5                   

  0-20 ποσοτική απεικόνιση

1-9 αριθμοί/ζωάκια

σκάλα 0-10, 0-20

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture   Picture

Σύγκριση, εκτίμηση ποσοτήτων                               Οι αριθμοί από το 1-5

Picture   Picture

Οι αριθμοί 1,2,3                                                           Οι αριθμοί 0,4,5

 

Πηγή: http://www.stintaxi.com/


This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *