Αριθμοί μέχρι το 10.000

Picture Σε προηγούμενη ενότητα οι μαθητές διδάχθηκαν τους αριθμούς μέχρι το 7.000. Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στους αριθμούς μέχρι το 10.000. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

  • χρησιμοποιούν με ευχέρεια αριθμούς μέχρι το 10.0000 σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
  • διαβάζουν και να γράφουν τετραψήφιους αριθμούς μέχρι το 10.000.
  • διατάσσουν τους αριθμούς ανάλογα με την αξία τους.
  • διακρίνουν τις μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες και τη σχετική αξία μεταξύ τους.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Φύλλο εργασίας 1

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *