Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή αριθμών (Ι)

Picture

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του εν λόγου μαθήματος επιδιώκεται να καταστούν ικανοί οι μαθητές να:

  • αναγνωρίζουν και να γράφουν τα ψηφία των αριθμών έως το   5
  • εξασκηθούν με την καθοδηγούμενη γραφή των ψηφίων των αριθμών 1,2 και 3
  • καταμετρούν συλλογές αντικειμένων με τουλάχιστον 5 ψηφία
  • διαβάζουν με ολιστικό τρόπο τις αριθμολέξεις από το 1 μέχρι το 5

Καρτέλες ποσοτικής απεικόνισης

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 1

Ο αριθμός 1

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 2

Ο αριθμός 2

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 3

O αριθμός 3

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 4

Ο αριθμός 4

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 5

Ο αριθμός 5

Μετρώ 1(1-5)

Μετρώ 2(1-5)

Μετρώ 3(1-5)-β

Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή αριθμών (Ι)

Για περισσότερα φύλλα εργασίας πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture   Picture

Σύγκριση, εκτίμηση ποσοτήτων                               Οι αριθμοί από το 1-5

Picture   Picture

Οι αριθμοί 1,2,3                                                           Οι αριθμοί 0,4,5

 
Πηγή: http://www.stintaxi.com/

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

2 thoughts on “Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή αριθμών (Ι)

  1. Pingback: Μαθηματικά Α τάξη | e-mathima

  2. Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς για το υλικό που δίνετε για παιδάκια με μαθησιακές δυσκολίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *