Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή αριθμών (ΙΙ)


PictureΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του μαθήματος αυτού επιδιώκεται να καταστούν ικανοί οι μαθητές να:

  • αναγνωρίζουν και να γράφουν τα ψηφία των αριθμών μέχρι το 5
  • εξασκηθούν με την καθοδηγούμενη γραφή των αριθμών 0, 4 και 5
  • καταμετρούν συλλογές αντικειμένων με τουλάχιστον 5 στοιχεία
  • αριθμούν προφορικά μέχρι το 10
  • αριθμούν προφορικά αντίστροφα από το 5 και το 10
  • αναγνωρίζουν αριθμούν μέχρι το 10

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο εργασίας 1 (τούρτες)

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3 (κάστρο) (πηγή: http://www.protaki.gr/?cat=16)

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6

Για περισσότερα φύλλα εργασίας πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture   Picture

Σύγκριση, εκτίμηση ποσοτήτων                               Οι αριθμοί από το 1-5

Picture   Picture

Οι αριθμοί 1,2,3                                                           Οι αριθμοί 0,4,5

 

Πηγή: http://www.stintaxi.com/

Το κουτσό - Απόλυτοι αριθμοί
Το κουτσό/ jele.gr


This entry was posted in Uncategorized and tagged , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

2 thoughts on “Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή αριθμών (ΙΙ)

  1. Pingback: Μαθηματικά Α τάξη | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *