Αξία θέσης ψηφίου στους μεγάλους αριθμούς

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν την αξία θέσης των ψηφίων σε μεγάλους αριθμούς και να τους συγκρίνουν

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • να μπορούν να κάνουν διάταξη και παρεμβολή σε μεγάλους αριθμούς
  • να αναλύουν μεγάλους αριθμούς όχι μόνο φωνολογικά , αλλά και ως γινόμενο αριθμών με το 10, 100, 1.000 ή αριθμών που το γινόμενό τους δίνει 10, 100, 1000 κ.α.
  • να μπορούν να κάνουν νοερούς υπολογισμούς με μεγάλους αριθμούς και να επαληθεύουν με την αριθμομηχανή
  • να εργάζονται σε ομάδες των 2 για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *