Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές να ισχυροποιήσουν τον πολλαπλασιασμό και τη
διαίρεση ως στρατηγικές διαχείρισης αριθμών και επίλυσης προβλημάτων.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • Nα βρίσκουν πώς από το δεκαδικό μέρος μιας ποσότητας που μας είναι γνωστή μπορούμε να βρούμε ένα άλλο δεκαδικό μέρος της ίδιας ποσότητας ή όλη την ποσότητα.
  • Nα λύνουν προβλήματα κάνοντας υπολογισμούς πρώτα με εκτίμηση και στη συνέχεια με
    ακρίβεια.
  • Nα φτιάχνουν προβλήματα με προϋποθέσεις.
  • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *