Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν, φυσιολογικά, στον άβακα ή σε καθημερινές καταστάσεις (π.χ. ημερομηνία) αριθμούς μέχρι το 10.000
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Αναγνωρίζουν την αξία θέσης των ψηφίων απλών τετραψήφιων αριθμών.
  • Ονομάζουν τις χιλιάδες μέχρι το 10.000 (προπαίδεια του 1.000) στα δάχτυλα ή στην αριθμογραμμή.
  • Χρησιμοποιούν τον κάθετο άβακα για να δείχνουν τετραψήφιους αριθμούς.
  • Εργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

One thought on “Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *